Formulir Pendaftaran KFCFORMULIR PENDAFTARAN

1.  KETUA
     a.) Nama Lengkap     :
     b.) NIM                       :
     c.) Prodi                      :
     d.) No HP                    :
2.  ANGGOTA 1
     a.) Nama Lengkap     :
     b.) NIM                       :
     c.) Prodi                      :
     d.) No HP                    :
3.  ANGGOTA 2
     a.) Nama Lengkap     :
     b.) NIM                       :
     c.) Prodi                      :
     d.) No HP                    :
dengan ini menyatakan ikut serta dalam KFC sebagai peserta dan bersedia mengikuti segala ketentuan yang berlaku.